Rakety

Do západní evropy rozšířily znalost raket Arabové při svých výpravách podél středozemního moře a na Pyrenejský poloostrov. Evropští válečníci se poprvé s raketami setkali v průběhu 7. křížové výpravy (1248-1254). Nevěřící tehdy napadli křesťanské rytíře vedené Ludvíkem IX.,šikující se podél výchdních ramen Nilu k útoku na město Dammiett (arabs. Dimját), a přes vodu na ně "vystřelili projektil, který se odrazil od břehu řeky a dopadl přímo k rytířůmsilně hořící.." Francouzký historik de Joinville, který tuto skutečnost zaznamenal v roce 1268 ve spise o králi Ludvíkovi, dále uvádí, že to byl plochý předmět opatřený ocasem ke stabilizaci, poháněný třemi raketami. Tato zbraň byla patrně velice příbuzná pozemnímu torpédu s raketovým pohonem, o němž se ve svých spisech Kniha o bojích koňmo a s válečnými stroji či uměním jezdeckém a válečné lsti (1285-1295) zmiňuje syrský vojenský teoretik al-Hasan al-Rammáh Nejdm al-din al-Adhat.