PETARDA

Tříštivá závěsná puma plněná pouze střelným prachem, přiváděná k výbuchu pomocí doutnáku. Sloužila k vyražení bran při obléhání, používala se zhruba od 15.-19. stol. Někdy využívána i při slavnostních příležitostech.

petarda.gif (17198 bytes)