LUK

Jedna z nejstarších zbraní, vyskytuje se již v pravěku. Ruční střelná zbraň. Její oblouk se napíná tětivou, při uvolnění vymrští tětiva střelu - šíp. Oblouk (lučiště) je dřevěný, kostěný, či ocelový.
Šípy se ukládaly v pouzdře zvaném toulec. Luk se používal jako vojenská, lovecká i sportovní zbraň.

luk.gif (5741 bytes)