KARABINA

Původně krátká puška s kolečkovým zámkem, užívaná jezdectvem od 16. stol. Později zavedená i u jiných druhů vojsk. Název dnes označuje samonabíjecí útočné pušky .