DOUTNÁK

zápalná šňůra, vyráběná z volně pleteného provazu, který se namáčel v chlorečnanu draselném, a pak byl vysušen. Po zapálení stále doutnal i ve vlhkém prostředí. Používal se k zapalování střelného prachu u ručních palných zbraní (v 17 . stol. nahrazen křesadlem), a u děl (až do 19. stol.).