DĚLO

Těžká palná zbraň, skládající se z hlavně, do které se vkládá náboj, komory na střelný prach a lafety, na které je vše upevněno. Dělo vzniklo asi v pol. 14. stol., hlavně se vyráběly z železa, bronzu, oceli. Komora byla původně součástí zepředu nabíjené hlavně, do které se vkládaly náboje nejdříve kamenné, potom železné a olověné koule. V 18. a 19. stol. vznikají nejrůznější dělené náboje. Ráže byly zpočátku libovolné, teprve od pol. 16. stol.
jsou normalizovány. Koncem 19. stol. vzniká jednotný náboj. Podle užití se děla rozlišují na polní, pevnostní, horská, lodní aj. U nás pochází řada názvů z husitského období.

delo.gif (29687 bytes)