Odkazy

Komunitní portál pro historický šerm.
Zbraně, zbroj a kostým doby husitské a předhusitské - kvalitně oscanovaný Wagner

THE HISTORY OF COSTUME - anglická stránka o kostýmech - od starého Egypta do roku 1880 !!