Tolštejn

Na výrazném vrchu korunovaném dvěma skalními výchozy nedaleko Varnsdorfu, nejspíše na samém počátku 14 století, vznikl hrad Tolštejn; postavili si jej s největší pravděpodobností páni z Vartemberka Z této nejstarší fáze hradu, která zaujala především oba skalní vrcholy, se dodnes zachovalo jen velmi málo; kromě zdí vyplňujících skalní rozsedliny prakticky pouze dlouhý úsek hradby, u níž nelze vyloučit, že opevňovala již předhradí. Nejspíše okolo poloviny 15 století přiměla nutnost vyrovnat se s rozvojem dělostřelby pány z Dubé ke zlepšování obranyschopnosti hradu. Na přístupové straně proto zbudovali zhruba tři metry silnou štítovou zeď, zakončenou v nároží plnou okrouhlou baštou, alespoň částečně umožňující vedení boční střelby. Toto ještě dosti pasívní opevnění nedokázalo hrad ochránit před dobytím vojsky lužického Šestiměstí roku 1462. Zkušenosti z tohoto obležení spolu s překotným vývojem obléhacího dělostřelectva se pak staly podnětem ke stavbě nového, dokonalejšího vnějšího okruhu, dokončeného roku 1516. Tíha aktivnídělostřelecké obrany ležela na okrouhlé věži, dnes zvané Hladomorna, obdélném vystupujícím stavení, a především na mohutné, dovnitř otevřené polygonální baště. Zánik celého hradu přineslo obležení a vypálení Tolštejna švédskými vojsky v roce 1642.

tolstejn.jpg (39482 bytes)

Zpět