Sloup

Hrad Sloup na Českolipsku, vybudovaný na rozměrném osamoceněm pískovcovém suku, který ve středověku chránila ještě voda rybníku, patří nespomě k našim nejsvébytnějším skalním hradům. Vznikl ve 14 století. V držení Mikuláše Pancěře ze Smojna sehrál významnou roli v bojích s lužickým Šestiměstím, během nichž byl v roce 1445 dobyt a neměl být již obnoven. To se však nestalo a hrad se v dobrém stavu dočkal třicetileté války. To už však jeho majitelé sídlili v zámečku, který si postavili pod hradem koncem 16. století. V roce 1639 hrad vypálili Švédové Zbytky hradu se staly od roku 1670 až do roku 1785 působištěm poustevníků, kteří si je pro své potřeby postupně výrazně upravili Proto na mnoha místech středověký stav zanikl a na mnoha jiných je velmi těžké ho odlišit od výsledků činnosti poustevníků. Do hradu se vcházelo branou ve skalní rozsedlině; z ní bylo možno, způsobem pro skalní hrady typickým, totiž po schodištích úzkými štěrbinami mezi skalními bloky, dosáhnout horní plochy skalního útvaru.

 

sloup.jpg (59978 bytes)

Zpět