Pravda

S hradem Pravdou na Lounsku se v písemných pramenech setkáváme až k roku 1523 Stavba sama a archeologické nálezy však dokládají, že dnešní hrad vznikl složitým vývojem, jehož počátky sahají až do 14 století. Naprostá většina dnes patrných staveb a obranný systém však pochází z drubé poloviny 15 století.
Hrad Pravda představuje vrcholný projev jednoho ze směrů reakce na rozvoj dělostřelectva, ktetý začal v období husitských válek. Tíha obrany se přenesla na mohutný, vysoký zemni val v čele předhradí. Aktivní dělostřeleckou obranu umožňovala dvě velmi progresívní čtvrtokrouhlá dělostřelecká postavení, položená před přikopem při hranách ostrožny. Vlastní trojúhelníkové hradní jádro, skryté proti případnému ostřelování za hmotou zmíněného valu, získalo klidný, nízký horizontální charakter. Z tohoto důvodu jej obklopoval hluboký a široký okružní příkop. Do jádra se vcházelo rozložitou nízkou vstupní věží, jejiž bok, předstupující před čelo jádra, byl jediným prvkem umožňující boční střelbu. V 16. století zpustl.

pravda.jpg (59905 bytes)

Zpět