Kyšperk (Supí Hora)

Nelze, vyloučit, že důležitý hrad Kyšperk vznikl z iniciativy krále Jana Lucemburského. Prvým známým majitelem je od roku 1319 Ota z Bergova. Rozsáhlý hrad je trojdílný. Jeho prvá část ve svahu, kterou procházela přístupová cesta, měla čisté obranný charakter. Věžovitou čtverhrannou branou vstoupil příchozí do protáhlého, polookrouhle ukončeného předhradí. Zaniklá příčná zeď je oddělovala od zhruba obdélného jádra, které mělo zřejmě blokovou dispozici. Jde o charakteristický český hradní typ prvé poloviny 14. století tvořený čtverhranou obytnou věží srostlou s palácovými křídly do bloku okolo většinou nevelkého nádvoří. Z kyšperské obytné věže se dochovala pouze část valeně sklenutých sklepů a přízemí. V třicátých letech 14 století koupil hrad pražský biskup Jan z Dražic, který ho dle svědectví archeologických nálezů významně zvelebil. V majetku biskupství a později arcibiskupství se hradu dostávalo průběžné údržby a arcibiskup Jan z Jenštejna ho výrazně přestavěl. Roku 1415 přešel Kyšpek zástavou do šlechtického majetku. Ještě na počátku 16. století byl nákladněji udržován, ve dvacátých letech však vyhořel a poté byl ponechán svému osudu.

kysperk.jpg (76928 bytes)

Zpět