Kostomlaty pod Milešovkou - Sukoslav

Hrad Kostomlaty pod Milešovkou, který si v průběhu prvé poloviny 14 století postavili páni z Rýzmburka, představuje krásnou ukázku rozvíjení bergfritového typu. Původní, značně úsporné schéma tvořené útočištnou věží, nevelkým sálovým palácem a spojovacími hradbami již neuspokojovalo náročnější stavebníky, a proto muselo být obohacováno o další objekty V lichoběžníkovém jádře Kostomlat hned od počátku existovaly dva rovnoběžné paláce.
Štíhlý, vysoký bergfrit je zakončen u nás spíše neobvyklou užší nástavbou, okolo níž obíhal široký, na konzolách vysazený ochoz. Celé jádro obepínal parkán, k němuž se připojovalo ohražení lichoběžníkového předhradí. Protože v něm, jako na mnoha severočeských hradech v minulém století, postavili prosperující hostinec, neznáme jeho původní zástavbu.V průběhu druhé poloviny 16. století zpustl.

kostomlaty.jpg (22969 bytes)

Zpět