HouskaDnešní zámek Houska, tyčící se na výrazném skalním útvaru na severním okraji Kokořínska, skrývá pod svými renesančními, v minulém a tomto století upravovanými fasádami podstatnou část jednoho z nejzajímavějších královských hradů 13. stoIetí. Založil ho zřejmě v počátcích své vlády Přemysl Otakar II. a před vznikem Bezdězu představoval hrad Houska centrum celé rozsáhlé oblasti. Původní hrad byl dvoudílný, přičemž o podobě předního hradu dosud jen velmi málo víme. Zadní část tvořila tři palácová křídla, dochovaná v plné výši podél bočních stran, a zadní strany čtverhraného skalního útvaru. Součástí zadního křídla byla i výstavná kaple. Na vstupní straně bylo nádvoří uzavřeno pouze hradbou. Na vystupujícím skalním bloku v nároží se tyčila mohutná, dnes již neexistující čtverhranná věž. Pravidelnost Housky vyplývala z malých rozměrů a obrysu staveniště, které ani jiné řešení neumožňovalo. Do psaných dějiln vstupuje hrad až v roce 1316 jako majetek Hynka z Dubé. Náročná podoba raně gotického královského hradu vyhovovala šlechtickým majitelům po celý středověk.
Pouze s rozvojem dělostřelectva v druhé polovil1ě 15. století či na počátku 16. musíme předpokládat výstavbu vnějšího opevnění, strženého v 1 7 . století. Koncem 16. století byl hrad přestavěn na renesanční zámek.

V rámci těchto úprav vznikly i známé fresky v raně gotické klenuté místnosti patra východního křídla; zachycují kromě jiného i podobu Housky s raně gotickou věží, zbořenou pak roku 1658. Úpravu zámku z počátku 19. století dobře dokumentují kresby Karla Hynka Máchy. Zanedbaný stav si pak v roce 1930 vyžádal celkovou restauraci objektu.

houska1.jpg (47303 bytes)

Hmotová rekostrukce :

houska2.gif (30122 bytes)

Zpět