ZBROJ

Rané formy zbroje známe například z dochovaných vyobrazení asyrských bojovníků, řeckých vojáků či římských legionářů. Rytíři středověké Evropy oblékali od 11. stol. kroužkové zbroje (viz drátěná košile), které se v různých formách vyvíjely a přetrvávaly až do 17 . stol. Ochranu bojovníka doplňoval štít a přilba. Postupně se objevovaly části plátové zbrole, které nakonec kroužkové odění nahradily. Úplné plátové zbroje jsou typické pro 14.-17 . stol. Zbroje se vyvíjely v závislosti na vývoji zbraní. V 17 . stol. se používaly tzv . půlzbroje (pláty kryly pouze trup, nikoliv končetiny), které se udržely ještě dlouho po vynálezu palných zbraní. První palné zbraně neměly takový účinek, aby je výrazně ohrozily. Přední a zadní plechy (kyrysy) používané jezdectvem, se udržely nejdéle. Jakousi formu kyrysů nosili například i zákopníci v první světové válce.

zbroj.gif (44823 bytes)