TESÁK

Krátká poboční sečná zbraň. Původ je nejasný, snad se vyvinul ze severoevropského saxu. Cepel je kratší než u meče či šavle, rovná nebo Iehce zakřivená, a většinou jednostranně broušená. u nás se vyskytuje již od 10. stol.; ve výzbroji pěchoty, ženistů a dělostřelců se udržel až do první světové války. Sloužil také jako cvičná zbraň pro šerm. Ceský název tesák se vyskytuje od 15. stol. a přešel do světových jazyků. Kromě vojenských se dodnes užívá široká škála tesáků loveckých. Pochva tesáku často obsahovala i další nástroje, zavazáky a Iovecké příbory.

tesak.gif (10023 bytes)