SEKEROMLAT

Jedna z nejstarších zbraní, známá již z paleolitu. Na dřevěném topůrku nasazená kamenná hlavice s provrtaným otvorem, zbroušená do klínu, upevněná k násadě řemeny . Bezpochyby jeden z prvních převratných lidských vynálezů.