ŘEMDIH

Biják na dlouhé násadě. Úderná část (obvykle koule s hroty) je spojena s ratištěm řetězem. Někdy to mohou být na více řetězech těžké kusy železa apod. Název je také spojován se zbraní s krátkou násadou, na které je připevněna hrotitá hlavice.

remdich.gif (10571 bytes)