PŘILBA

Část zbroje, sloužící k ochraně hlavy. Lišily se tvarem podle účelu (přilby bojové, gladiátorské, turnajové, ceremoniální, vojenské) i v závislosti na použitém materiálu (nejstarší přilby byly kožené, později železné, plechové, plastové či z kombinovaných materiálů). Přilby jsou známy již z nejstarších archeologických nálezů a slouží k nejrozmanitějším účelům vojenským i civilním dodnes

prilba.gif (22209 bytes)