PÍKA

Dlouhá dřevcová bodná zbraň, zaváděná do armád od 15.
stol. Na ratišti o délce až 5,5 m byl nasazen hrot s těžkou tulejí, opatřenou někdy křidélky. Naježená hradba těchto zbraní v rukou pěchoty byla účinnou obranou proti útočícímu jezdectvu. Jsou známy i případy ofenzívního užití píky . Byla nejen pěchotní, ale i jezdeckou zbraní. Používali ji jak kozáci, tak huláni a jiné jízdní složky evropských armád. Sporadicky se udržela u jezdectva až do 2. světové války.

pika.gif (5326 bytes)