PALCÁT

Jednoruční úderná zbraň, tvořená krátkou násadou a hlavicí. Někdy je opatřena geometricky uspořádanými Iisty , jindy hroty, nebo je zcela hladká. S palcátem se setkáváme zhruba od 11.-17 . stol. Rozšířil se s přibýváním plátové zbroje (od 13. stol.).
Vedle své bojové funkce byl také odznakem velitelské hodnosti.

palcat.gif (7335 bytes)