LEVORUČNÍ DÝKA

Dýka vyráběná v soupravě s kordem či rapírem, sloužící při souboji ke krytí soupeřovy zbraně, popřípadě ke zlomení její čepele.

levo.gif (8878 bytes)