KŮSA

Dřevcová zbraň s údernou a sečnou čepelí, připomínající tvarem kosu vztyčenou na ratišti. Některé selské zbraně tímto způsobem vznikly, ale to jsou bojové kosy, nikoliv kůsy. Kůsa se objevuje od 13. stol. zvláště v Itálii a ve Francii, ale i u nás a jinde v Evropě. Postupně ztrácí svou bojovou funkci a stává se honosnou zbraní stráží šlechtických dvorů. Na bavorském dvoře a u uherské korunní stráže se udržela až do 20. stol.

kusa.gif (9139 bytes)