KORDULÁT

Starší český název , jehož etymologie sahá až k latinskému culltellu5, nožík. Názory na to, zdali označoval tesák, široký meč či Krátkou šavli, se dodnes rozcházejí.