KORDÍK

Dlouhá poboční chladná zbraň. Vyvinula se v 17 . stol.
z rapíru. Má kratší a lehčí čepel a jednodušší jílec. V 18. stol. přestává sloužit jako soubojová zbraň, stává se součástí dvorského, resp. šlechtického kostýmu, a svého druhu šperkem