KORD

  Chladná poboční bodná zbraň, která se vyvinula z pozdních typů bodných mečů (v českém prostředí poprvé doložen počátkem 15. stol.). Se svou štíhlou a dlouhou čepelí postupně vytlačoval mohutnější meče. Když už ruka nebyla chráněna železnou rukavicí, chránil ji koš ze železných úponků. Kromě šlechtických kordů, které se postupně vyvíjejí v subtilnější soubojový rapír, probíhá souběžně vývoj kordu jako vojenské zbraně. V 18.
stol. ztrácejí i vojenské kordy své praktické uplatnění a stávají se doplňkem uniformy, odznakem důstojnické, a posléze i úřednické hodnosti.

kord.gif (5644 bytes)