KOPÍ

Dřevcová zbraň s hrotem, jedna z nejstarších zbraní. Původně se jednalo pouze o dřevěnou tyč na jedné straně zaostřenou do špice, která byla s objevením kovů osazována kovovým hrotem. Šipka hrotu někdy měla zpětná křidélka, která se při zabodnutí zachytila pevněji, například ve štítu, a omezovala tak protivníkův pohyb. Řecké kopí ve výzbroji makedonské falangy bylo 5-7 m dlouhé; v boji je vojáci opírali o ramena předchozích řad, zadní konce zapřeli o zem. Zvláštním typem byla turnajová kopí (dřevce), jejichž hroty byly záměrně tupé a členité, aby se zabránilo zránění. Ve středověku bylo kopí symbolem panovnické moci (kopí sv. Václava). Jako bojová zbraň mizí někdy v 17. stol. Pravěkému člověku sloužilo kopí jistě především k lovu, a v této funkci přežilo svou válečnou funkci prakticky dodnes.

kopi.gif (5962 bytes)