KILIDŽ

("Turecky meč,") typ šavle používané na Středním východě (16.-19. stol.). Čepel sleduje od kořene linii pistolové rukojeti, v prohnutí je často užší, a v poslední třetině či čtvrtině je u špice broušená po obou stranách. Vytváří tzv. falešné ostří (jelmán). Kilidže byly oblíbené i ve východní Evropě, zvláště u kozáckých pluků carské armády.

kilidz.gif (6749 bytes)