FAFRNOCH

Původně látková pokrývka přilby, chránící před žárem. V heraldice pokrývka přilbice (přikryvadla), provedená v barvách znaku, mající svůj specifický význam.