Ceremoniální meč

Ceremoniální meče se v pravém slova smyslu nikdy nenosily. Byly určeny pro rituální užívání při oficiálních obřadech. Tato tradice pravděpodobně vznikla v byzantské říši na samém počátku sedmého století. Nosič zbraně třímal v ruce hrotem vzhůru nahý meč jako symbol moci a prestiže panovníka, za kterým kráčel. Takové meče obvykle mívaly širokou čepel a tvar rovnoramenného trojúhelníku. Byly pokryty rytinami vypovídajícími o čistotě a vznešenosti daného vládce. Prstence rukojetí bývaly z obyčejného bronzu, zatímco pochvu tradičně pokrýval rudý samet. V boji by tyto zbraně byly stěží k nějakému užitku.