BODÁK

Krátká chladná zbraň, používaná společně se zbraní palnou. Původně dýka, která měla jednorannou pušku proměnit (po výstřelu) v jakousi náhražku kopí. První exempláře údajně pocházely z franc. města Bayonne, odtud název bajonet. Nejprve se zastrkovaly jílcem do hlavně (zátkové bodáky ), to však bránilo střelbě. Tulejové bodáky  tuto nevýhodu odstranily; nožové se daly použít i samostatně jako útočný nůž, popřípadě i k jiným, nevojenským, účelům.