CHLADNÉ ZBRANĚ

bazilard karabela nůž skotský meč
bodák katar oštěp spatha
ceremoniální meč katzbalger palaš sponton
cinquedea kilidž palcát stilet
damasková ocel kindžál palice stradiotská dýka
drátěná košile končíř partyzána sudlice
dřevce kopí píka tesák
dvouruční meč kord přilba tulich
dýka kordík rapír zbroj
fafrnoch kordulát řemdih
fleret korseka runka
gladius kotva šamšír
halapartna kůsa sax
handžár kyrys schiavona
jatagán levoruční dýka sekeromlat